Seuran toiminnan tarkoituksena on harjoittaa:

 • Järkiperäistä metsästystä
 • Riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
 • Metsästysampumaurheilua
 • Kenneltoimintaa
 • Muuta eränkäyntiin liittyvää toimintaa 

Seuran toimintamuodot

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 • Hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita.
 • Suorittamalla riistanhoitotöitä
 • Valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä.
 • Seuraamalla toimialueensa riistatilannetta.
 • Huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännöntoimista.
 • Kouluttamalla jäseniään
 • Järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.
 • Edistämällä metsästyskoiratoimintaa.
 • Hankkimalla omistukseensa kiinteää omaisuutta, vastaanottamalla testamentteja ja lahjoituksia, sekä toimeenpanemalla toimintansa tukemiseksi arpajaisia.